Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
w Grodzisku Mazowieckim

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

WAŻNE!!!
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2023/2024
SOBOTA 02.09.2023 GODZINA 15.00
W TYM DNIU ODBYWAJĄ SIĘ JUŻ ZAJĘCIA!!!
ZAPRASZAMY

LICEUM PRZYJAZNE SŁUCHACZOWI
-KOMFORTOWE WARUNKI LOKALOWE;
-PROFESJONALNA, DOŚWAIDCZONA I PRZYJAZNA UCZNIOWI KADRA PEDAGOGICZNA;
-ATMOSFERA PARTNERSTWA I SZACUNKU, BEZSTRESOWE OCENIANIE EFEKTÓW KSZTAŁCENIA;
-INDYWIDUALNE PODEJŚCIE DO SŁUCHACZY, W SZCZEGÓLNOŚCI DO UCZNIÓW Z OPINIAMI PORADNII PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ, Z ZABURZENIAMI ROZWOJOWYMI I PROBLEMAMI ZDROWOTNYMI;
-INDYWIDUALNE KONSULTACJE DLA SŁUCHACZY Z TRUDNOŚCIAMI W NAUCE;
-NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POZIOMIE ROZSZERZONYM, W CAŁYM 4-LETNIM CYKLU KSZTAŁCENIA;
-WYSOKA ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO


LICEUM ZAPEWNIA W RAMACH WNOSZONYCH OPŁAT ZA NAUKĘ: PODRĘCZNIKI, ĆWICZENIA, ATLASY I KARTY PRACY W TRAKCIE ZAJĘĆ LEKCYJNYCH
BOGACTWO POMOCY DYDAKTYCZNYCH
DOSTĘP DO ŚRODKÓW AUDIOWIZUALNYCH
KORZYSTANIE Z KOPIARKI I DRUKARKI
PAPIER KANCELARYJNY NA SPRAWDZIANY I EGZAMINY SEMESTRALNE
LEGITYMACJIE, INDEKS, ZAŚWIADCZENIE O PRZEBIEGU NAUKI DO ZUS, ZAKŁADU PRACY, PCPR ITP.

SŁUCHACZ KOŃCZĄCY SZKOŁĘ UZYSKUJE ŚREDNIE WYKSZTAŁCENIE POTWIERDZIONE UZYSKANIEM ŚWIADECTWA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO. ABSOLWENT SZKOŁY MA PRAWO PRZYSTĄPIĆ DO EGZAMINU MATURALNEGO ORGANIZOWANEGO PRZE CENTRALNĄ I OKRĘGOWĄ KOMISJĘ EGZAMINACYJNĄ


PRZYPOMINAMY, ŻE WARUNKIEM PROMOCJI NA NASTĘPNY SEMESTR JEST UZYSKANIE POZYTYWNYCH OCEN ZE WSZYSTKICH PRZEDMIOTÓW ZE SZKOLNEGO PLANU NAUCZANIA ORAZ UREGULOWANIE WSZYSTKICH PŁATNOŚCI .WAŻNE!!!!! OD 1.09.2023 ZMIANA NUMERU KONTA!!!

NUMER KONTA DO OPŁAT ZA SZKOŁĘ
PKO BP 29 1020 1055 0000 9102 0600 2531
w tytule proszę wpisywać imię i nazwisko oraz klasę
UWAGA!!!
W RAZIE JAKICHKOLWIEK PYTAŃ SŁUŻYMY POMOCĄ: 606 986 950, 609 400 210, 609 511 714Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
ul. Sportowa 31
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Telefon: 609 400 210, 606 986 95


Do wysłania wiadomości e-mail służy formularz kontaktowy.


Do kontaktu e-mailowego służy poniższy formularz.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych © Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Grodzisk Mazowiecki